Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Volg onderstaande stappen als je wilt leren en werken. Ontdek wie je bent, wat je wilt en wat je kunt en Kies een beroep dat bij je past. Weet je wat jouw droombaan is? Wil je doorgroeien binnen je huidige baan? Hier vind je wat je kunt Leren en hoe je leren en Werken kunt combineren.

Financiële regelingen en subsidies

Je wilt een opleiding gaan volgen. Of een cursus.
Zijn er dan financiële regelingen voor jou? Leerwerkloket Drenthe kan samen met jou kijken naar de mogelijkheden:

️ Regelingen vanuit DUO
️ Regelingen vanuit het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
️ Regelingen in de uitzendbranche
️ Regelingen vanuit werkgevers 
️ Regelingen vanuit sectorfondsen
️ Provinciale en regionale regelingen binnen de arbeidsmarktregio Drenthe
️ Regelingen vanuit uitkerende instanties (UWV en Gemeenten)

Wij brengen hieronder een aantal financiële regelingen en subsidies onder de aandacht:
STAP-budget
STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is een subsidie voor scholing. Het is een geldbedrag van maximaal 1000 euro dat je 1 keer per jaar kunt gebruiken. Je kunt het STAP-budget zelf aanvragen. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat je 18 jaar of ouder bent en dat je nog geen AOW ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding die je wilt volgen in het STAP-scholingsregister staan. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode voor STAP-budget. 
www.stapuwv.nl

Nederland Leert Door
Voor je toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen in je werk. Dat kan gratis dankzij de subsidieregeling Nederland leert door. Bijvoorbeeld met een cursus of training om je werk beter te kunnen doen of om je te oriënteren op ander werk. Bij je eigen werkgever of juist ergens anders. Ben je ouder dan 18 jaar, ga je nog niet met pensioen én heb je een band met de Nederlandse arbeidsmarkt? Dan geldt de subsidieregeling Nederland leert door ook voor jou. Het maakt niet uit of je in loondienst bent, een flexibel contract hebt of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de subsidieregeling gebruikmaken van kosteloze scholing en begeleiding.
www.hoewerktnederland.nl/campagnes/nederland-leert-door

Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap
Werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en Bouwend Nederland, werknemersorganisaties FNV, CNV en de Unie en de O&O fondsen OOM, A+O Metalektro en WIJ-Techniek, allen partners binnen de techniek en bouw&infra, slaan samen met provincie Drenthe, Fryslân en WerkinZicht Groningen de handen ineen voor duurzame banen in hun sectoren. Met het project Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap investeren ze in de werknemers binnen de branches door subsidies beschikbaar te stellen voor scholing. Daarnaast investeren ze om toekomstige werknemers te scholen en te helpen aan een duurzame baan in de techniek en bouw&infra.
www.spt-noord.nl/kansen-verzilveren

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
Deze fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Sommige O&O-fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers.
Er zijn vele Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. Soms heten ze Scholingsfonds of Sectorfonds. Ze zijn meestal in het leven geroepen door de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche. De fondsen worden gevuld met bijdragen van aangesloten bedrijven. Afspraken hierover worden gemaakt in cao’s. De sociale partners binnen uw sector beheren de fondsen. Wilt u van het fonds gebruik maken, neem dan contact op met uw brancheorganisatie. Want de exacte mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Er is een overzicht beschikbaar van erkende O&O fondsen en verwante fondsen.
www.opleidingenberoep.nl (-> over deze site -> werkgevers)

Doorzaam
Zij heeft heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Er zijn diverse financiële regelingen. Denk aan: budgetcoaching uitzendkrachten, persoonlijk kansberoepbudget, mentorvergoeding bbl-traject en scholingsvoucher. Het complete overzicht vind je op hun website.
www.doorzaam.nl

Praktijkleren in de derde leerweg
Voor bedrijven uit alle sectoren die een praktijkplaats of werkleerplaats aanbieden aan mbo bbl-studenten. Met name studenten die vallen onder een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan personeel. Bij praktijkleren gaat het om de combinatie van werken bij een erkend leerbedrijf en het doen van een mbo bbl-opleiding. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. 
www.rvo.nl/subsidies-financiering/derde-leerweg/aanvragen

Tel mee met Taal
Werkgevers, scholen, kinderdagverblijven en bibliotheken kunnen subsidie aanvragen voor (digitaal) laaggeletterde werknemers en/of ouders om scholing aan te bieden. De aanvraagperiode voor 2022 is inmiddels afgesloten. Op 1 januari 2023 start de nieuwe aanvraagperiode.
www.telmeemettaal.nl/subsidie

Leven lang leren krediet
Iedereen tussen de 30 en 56 jaar die een voltijd bol-opleiding volgt aan het mbo maar geen recht meer heeft op studiefinanciering kan een levenlanglerenkrediet aanvragen. Let op: het gaat dus wel om een lening. Deze lening moet je binnen 15 jaar terugbetalen met rente.
www.duo.nl

De privacy-verklaring vind je achter deze link. De pagina opent in een nieuw venster.
Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te delen, zodat er contact met mij kan worden opgenomen.

Als je geen toestemming geeft, kan dit formulier niet verstuurd worden. Je kunt dan contact opnemen met het Leerwerkloket via  drenthe@leerwerkloket.nl